Egzaminy zawodowe w roku szkolnym 2021/2022 (Formuła 2019)

Harmonogram egzaminów

Sesja letnia 2022 (czerwiec)

HAN.01 Prowadzenie sprzedaży kl.3AT/kl.3PTA

  • PISEMNY: 03.06.2022r. godz.13:00/15:0
  • PRAKTYCZNY: 09-10.06.2022r. godz.8:00 / 12:30

EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej kl.3ET /kl.3PTE

  • PISEMNY: 03.06.2022r. godz. 09:00/11:00
  • PRAKTYCZNY: 08.06.2022r. godz. 8:00/12:30

Terminy dodatkowe

Sesja letnia 2022 (czerwiec)

EKA.04 / HAN.01

  • PISEMNY: 22.06.2022r. godz. 09:00
  • PRAKTYCZNY: 29.06.2022r. godz. 8:00

Informacje dla zdających