Nauczyciele i pracownicy

Informacje o nauczycielach i pracownikach szkoły.

DYREKTOR

Marzena Kotowska
(pok. 13)
(przyjmuje we wtorki i w środy w godz. 1430-1630)

WICEDYREKTOR ds. wychowawczych
KOORDYNATOR ds. internatu

Iwona Słodyńska
(pok. 11)

WICEDYREKTOR ds. organizacyjnych

Marta Skała-Kowalczyk
(pok. 10)

WICEDYREKTOR ds. sportu

Beata Matras
(pok. 9)

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Wioletta Błach
(pok. 8)

PEDAGOG

Beata Błażuk
(pok. 129)

PSYCHOLOG

Wakat
(pok. 130)

JĘZYK POLSKI
KOMUNIKACJA JĘZYKOWA

Anna Bartkiewicz-Lecko
Arleta Habicht
Grażyna Ławniczak
Jolanta Matkowska
Agata Szczepańska
Magda Śpiewak

 JĘZYK ANGIELSKI

Wioletta Błach
Anna Kochańska
Małgorzata Kozłowska
Dorota Łuczyńska
Magdalena Mierzejewska
Łukasz Pazdryjowski
Paulina Przyszło

JĘZYK NIEMIECKI

Violetta Czarnoleska-Parus
Tomasz Płonka
Małgorzata Pożarycka
Iwona Toth

HISTORIA, HISTORIA i SPOŁECZEŃSTWO

Bernadetta Kruk-Manasterska
Grzegorz Samotiuk
Witold Sobczak

WIEDZA o SPOŁECZEŃSTWIE

Grzegorz Samotiuk
Witold Sobczak
Marek Wodzisławski

RELIGIA

Joanna Uchman

PLASTYKA

Agnieszka Mazurkiewicz-Pasek

MATEMATYKA
MATEMATYKA w ZADANIACH MATURALNYCH

Anna Jeziorowska
Natalia Michalczak
Marta Skała-Kowalczyk
Elżbieta Woźniak

INFORMATYKA

Michał Łętowski
Grzegorz Marciszewski
Grażyna Miler

BIOLOGIA

Alicja Kuropka
Beata Trynkiewicz

GEOGRAFIA

Maria Bosek
Jacek Kawalec

CHEMIA

Agnieszka Grabusiewcz
Dominika Kamińska
Grażyna Mataczyńska

FIZYKA

Halina Bednarz

EDUKACJA dla BEZPIECZEŃSTWA

Beata Matras

PRZEDMIOTY ZAWODOWE

Barbara Birczyńska
Marzena Kotowska
Maria Maleszyk
Grzegorz Marciszewski
Grażyna Mataczyńska
Emilia Mróz
Elżbieta Siemieniako
Renata Walczak
Marek Wodzisławski
Agnieszka Zielińska-Żak
Magdalena Żurakowska 

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Michał Król
Grzegorz Maligranda
Rafał Masłowski
Bernarda Mazurczuk
Ryszard Pietraszewski
Małgorzata Strzałkowska
Marek Szurmiński
Paweł Woźniak

TRENERZY

Adam Rzeczkowski – pływanie
Jurij Szyczkow – pływanie
Paweł Koprowski – piłka nożna
Michał Król – piłka nożna
Grzegorz Maligranda – piłka nożna
Ryszard Pietraszewski – piłka nożna
Paweł Woźniak – piłka nożna

KOORDYNATOR ds. PŁYWANIA

Szymon Kujat

BIBLIOTEKA

Grażyna Korkus
Joanna Uchman

ADMINISTRACJA SZKOŁY

KIEROWNIK GOSPODARCZY

Marzena Chądzyńska
(pok. 44)

SEKRETARIAT DYREKTORA / KADRY

Elżbieta Pawlak
(pok. 13)

KSIĘGOWOŚĆ

Elżbieta Komar, Agnieszka Binkowska-Jurkiewicz
(pok. 13A)

PŁACE

Aneta Semczuk
(pok. 26)

SEKRETARIAT / KANCELARIA

Joanna Pater
Małgorzata Borowska
(pok. 7)

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

Charlotta Zaborowska-Mieszkowska
(pok. 107)