Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.4.2022)

Gmina Wrocław - Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących we Wrocławiu, ul. Drukarska 50, 53-312 Wrocław, zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie:
USŁUGA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI POSADZEK Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W POMIESZCZENIACH SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNO-OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH WE WROCŁAWIU PRZY UL. DRUKARSKIEJ 50.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Wzór umowy

Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej (ZSE-O.KG.4.2022)