Get Adobe Flash player
Informacja o pomocy materialnej.
 
Informujemy, że w roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w dziale świadczeń MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. HUBSKIEJ 30/32 w terminie do dnia 15.09.2015r. Uczniowie mieszkający na terenie gminy Wrocław mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego, gdy uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Formularze wniosków o pomoc materialną wraz z aktualną informacją są do pobrania na stronie internetowej http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne lub u Pedagoga Szkolnego. 
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego i wniosek o zasiłek należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Dochód w rodzinie nie może przekroczyć 456 zł/os. netto.
 

PRZYDZIAŁ KLAS - 2015/2016

 

Lp.

KLASA

WYCHOWAWCA

sala

1

1 AT

Bogdan Różański

28

2

1 BT

Marek Wodzisławski

235

3

1KT

Magdalena Korczak

131

4

1ET

Kamila Kulbaka

138

5

2 AT

Renata Walczak

219

6

2 BT

Maria Bosek

135

7

2 ZSZ

Małgorzata Bąk

127

8

3 AKT

Barbara  Birczyńska

237

9

3 BT

Rafał Masłowski

137

10

3ZSZ

Maria Maleszyk

216

11

4 ABKT

Alicja Kuropka

124

 

 

 

GIMNAZJALISTO ZAPRASZAMY DO ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Dlaczego My?