Get Adobe Flash player

 

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30.10.2014 (czwartek) odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Poniżej zamieszczamy listę kandydatów. Wszystkim życzymy powodzenia!

Lista kandydatów

 

 

 

 

 

 

szkolny koordynator do spraw wolontariatu    

                                    Joanna Ralko   sala 218

 

 

 

 

 

68 lat minęło………

 

" Rocznice są wzniesieniami w krajobrazie naszego życia.

Kierują one nasz wzrok w stronę przebytej drogi…"

Christian Schultz

Zaproszenie
 

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy Zespołu Szkół
Ekonomicznych
mają
zaszczyt zaprosić Szanownych Państwa, Emerytowanych Nauczycieli
i Pracowników, Rodziców, Przyjaciół Szkoły oraz Absolwentów na uroczysto
ści
Jubileuszu 68-lecia Szkoły, która odb
ędzie się 22 października 2014 r.
w naszej szkole.

 

Konkurs

Dyrekcja, Zespół ds. Promocji Szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych i Samorządem Uczniowskim ogłaszają konkurs na:

1) Stworzenie najciekawszej prezentacji o naszej szkole.

2) Stworzenie ulotki informacyjnej o naszej szkole.

Czekamy na kreatywne i ciekawe  pomysły przedstawienia ZSE! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Wybrane prezentacje będą  reprezentowały naszą szkołę na targach edukacyjnych wśród gimnazjalistów.

 

Regulamin

1. . Konkurs trwa do 12 grudnia 2014 roku.

2.  Do stworzenia prezentacji multimedialnej można użyć dowolnego programu (np. Power Point, Prezi).

3.  Prezentacje można tworzyć indywidualnie lub w grupach maksymalnie trzy osobowych. Ulotkę można tworzyć tylko pracując indywidualnie.

4. Zespół ds. Promocji Szkoły (p. Kęsik, p. Kopij, p. Kulbaka) dostarczy wszystkich potrzebnych informacji, które mają być zawarte w prezentacji oraz ulotce (udostępni wzorce prezentacji i ulotki).

5. Jeśli do prezentacji będą robione zdjęcia, to należy uzyskać pisemną zgodę osób, które się na nich znajdują (jeśli na zdjęciu znajduje się mniej niż 5 osób).

6. Za zajęcie pierwszego miejsca są przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe i ocena cząstkowa celująca o wadze 10 z wymienionego poniżej przedmiotu. Za otrzymanie wyróżnienia nagrodą jest ocena bardzo dobra o wadze 10 z wymienionego poniżej przedmiotu.

·       kl.1 - prowadzenie działalności handlowej (lub podstawy przedsiębiorczości)

·       kl.2 - promowanie i aktywizacja sprzedaży

·       kl.3

o      klasy handlowe:  organizowanie działań marketingowych 

o      klasa księgarska: pozyskiwanie informacji o asortymencie

·       kl.4

o      klasy handlowe:  wybieranie strategii marketingowej

o      klasa księgarska: przygotowanie wydawnictw antykwarycznych do obrotu księgarskiego.

7. Oceny dokonuje Jury w składzie: pani Dyrektor Jolanta Marecik, pani Kamilla Kulbaka, pani Małgorzata Kopij, pani Małgorzata Kęsik, przedstawiciel nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.

8. Prezentacje należy nagrać na płycie cd lub dysku przenośnym i przynieść do pani pedagog Małgorzaty Kopij, pokój 128 lub pani psycholog Małgorzaty Kęsik, pokój 129.