Get Adobe Flash player

Stypendia w ramach Dolnośląskiego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym "Sprawny uczeń" na rok szkolny 2014/2015

Stypendia w wysokości 1000 zł kierowane są do uczniów, którzy:

  1. posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. pochodzą z rodzin, w których miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie prakracza kwoty 456 zł,
  3. realizują obowiązek szkolny na poziomie szkół podstawowych, gimanzjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyłączeniem szkół policealnych),
  4. zamieszkują teren województwa dolnośląskiego.

Wnioski należy składać w terminie do 31 lipca 2014 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
Departament Spraw Społecznych,
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

Szczegółowe warunki przyznawania stypendiów, wzór wniosku oraz tryb postępowania w tych sprawach zamieszczone są na stronie internetowej www.niepelnosprawni.dolnyslask.pl, informacje można również uzyskać pod nr tel. 71 770 41 46; 71 770 41 48; 71 770 41 53.

 

Egzaminy poprawkowe

odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny Librus.

 

Ustne maturalne egzaminy poprawkowe
z języka angielskiego

odbędą się 26 sierpnia 2014 r. (wtorek)
od godz. 9:00 w sali 38.

szczegółowe informacje - sekretariat uczniowski ZSE

 

 

Stypendium szkolne

 

Informujemy, że uczniowie mieszkający we Wrocławiu mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego w nowym roku szkolnym 2014/2015 od miesiąca lipca 2014r. Wnioskodawcy składają wnioski do Wydziału Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia pokój Nr 526 A, V piętro przy ul. G. Zapolskiej 4. Formularze wniosków stypendialnych wraz z aktualną informacją są do pobrania na stronie internetowej WGP http://www.wroclaw.pl w zakładce: edukacja/stypendia/stypendia szkolne.

Więcej…

 

 

 

 

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Zespole Szkół Ekonomicznych

Spotkanie dofinansowała Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży  

 

 

W dniach 4 – 7 czerwca 2014 r. piętnastoosobowa grupa uczniów z Franz-Böhm-Schule z Frankfurtu nad Menem wraz z opiekunami odwiedziła naszą szkołę. We wspólnym programie uczestniczyła dwudziestoosobowa grupa młodzieży naszej szkoły z klas 3TA, 3TB, 3TK, 2AKT oraz 1ZS pod opieką nauczycieli: pani Bożeny Ferens, pani Pauliny Przyszło, oraz pana Marka Wodzisławskiego.

 

W różnorodnym programie nie zabrakło:

- zajęć integracyjnych, gdzie mieliśmy możliwość porozmawiać z każdym gościem z osobna,

- warsztatowej pracy w polsko-niemieckich grupach poszukując podobieństw i różnic w systemach praktycznej nauki zawodu w naszych krajach,

- interaktywnego zwiedzania centrum Wrocławia w polsko-niemieckich grupach pod kierunkiem pana Marka Wodzisławskiego,

- wycieczki do Świdnicy i zamku Książ,

- wspólnych posiłków, z których najwięcej przyjemności sprawił piknik w ogrodzie Niemieckiego Towarzystwa Kulturalno-Społecznego, z potrawami przygotowanymi przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Pauliny Przyszło.

 

Podsumowując wspólnie spędzony czas uczniowie docenili m.in. możliwość: poznania kolegów i koleżanek z innego kręgu kulturowego, integracji z młodzieżą innego kraju aby poznać ich sposób patrzenia na świat, sprawdzenia własnych umiejętności językowych (język angielski i niemiecki), uzyskania informacji o kształceniu zawodowym w Niemczech.

 

W kuluarowych rozmowach planowaliśmy program kolejnego spotkania, tym razem we Frankfurcie nad Menem, w dniach od 14 do 17 października 2014. Ze względu na przerwę wakacyjną listę uczestników stworzymy jeszcze w czerwcu. Gorąco zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w następnym etapie wymiany. Szczegółowych informacji udziela szkolny koordynator wymiany – pani Bożena Ferens.