Stypendia

Stypendia socjalne i zasiłki szkolne

Informuję, że można ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. Wniosek może zostać złożony po tym terminie, jednak należy wtedy dodatkowo uzasadnić wniosek oraz wskazać powód przekroczenia terminu.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

http://www.mops.wroclaw.pl/do-pobrania/wnioski-i-regulaminy/stypendia-szkolne-i-zasilki-szkolne

oraz w gabinecie pedagoga szkolnego od dnia 3.09.2018 r.

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 15:00 w Dziale Wsparcia Mieszkańców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32.

STYPENDIA

  1. Program Stypendialny Rady Powiatu Wrocławskiego dla zamieszkałych na terenie Powiatu Wrocławskiego ( obejmującego gminy: Czernica, Długołęka, Jordanów Śląski,  Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Siechnice, Żurawina): www.powiatwroclawski.pl
  2. Program stypendialny Gminy Kobierzyce: www.ugk.pl
  3. Wrocławski program wspierania uzdolnionych - PROMOVERE TALENTA: www.wroclaw.pl
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów: www.kuratorium.wroclaw.pl lub www.men.gov.pl
  5. Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl
  6. Stypendium Sejmiku Dolnośląskiego – Zdolny Śląsk: http://www.fem.org.pl/new/pl/prorgamstypendialnyzdolnyslask.html
  7. Stypendium Szkolny Nobel przyznawane co dwa lata (2019 itd.): http://www.wroclaw.pl/konkurs-szkolny-nobel-wroclaw
  8. Stypendia Artystyczne Prezydenta Wrocławia

Aktualne informacje na temat programów stypendialnych: www.mojestypendium.pl.