Gram Fair – spotkanie z Polską Agencją Antydopingową

W poniedziałek 30 maja 2022 r. w auli szkoły odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Borkowskim, przedstawicielem Polskiej Agencji Antydopingowej.

Grupa młodzieży na spotkaniu

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas 1 i 2 z oddziałów mistrzostwa sportowego – pływanie oraz piłka nożna. Młodzież biorąca udział w spotkaniu dowiedziała się o obowiązkach zawodnika zrzeszonego (licencja) w Polskim Związku Sportowym (PZP, PZPN) oraz ucznia Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Przedstawione zostały konsekwencje stosowania dopingu i przykłady znanych sportowców, którzy sięgnęli po niedozwolone środki. Opisany  został również sposób pobierania próbek do badania. Uczniom przekazano dane kontaktowe do Antydopingowego Pogotowia Informacyjnego. Na koniec spotkania wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody, a Pani Beata Matras wicedyrektor ds. sportu, wręczyła Panu Grzegorzowi Borkowskiemu podziękowanie za poszerzenie wiedzy związanej z dopingiem wśród sportowców.

Grupa młodzieży na spotkaniu

Grupa młodzieży na spotkaniu

Grupa młodzieży na spotkaniu

Grupa młodzieży na spotkaniu

Grupa młodzieży na spotkaniu

Grupa młodzieży na spotkaniu