Świadomość ekologiczna uczniów, nauczycieli i rodziców